آموزش های میهن کاکتوس

کاکتوس

نگهداری کاکتوس ها
آموزش صفر تا صد

سرفصل ها: آبیاری، خاک، نور، دما
کاشت بذر، تکثیر، پیوند، قلمه
بیماری های کاکتوس ها
و صدها مقاله مفید دیگر

ورود به مقالات
ساکولنت

نگهداری ساکولنت ها
آموزش صفر تا صد

سرفصل ها: نور مناسب، تعویض
گلدان، نگهداری در منزل، تکثیر از برگ
قلمه ساکولنت، خاک مناسب، آبیاری
آفت و بیماری های ساکولنت ها

ورود به مقالات
گل آپارتمانی

نگهداری گلهای آپارتمانی
آموزش صفر تا صد

سرفصل ها: نگهداری گلهای آپارتمانی
در خانه، نور، کود، دلیل زرد شدن و
ریزش برگ گلها، پوسیدکی، قلمه
آبیاری، آموزش تعویض گلدان

ورود به مقالات

جدیدترین بذرهای میهن کاکتوس

در انبار موجود نمی باشد

آموزش پیوند کاکتوس

یکی از روش‌های تکثیر و افزایش رشد کاکتوس‌ها پیوند زدن می‌باشد. برای پیوند زدن یک کاکتوس به عنوان پایه که دارای ریشه است و یک کاکتوس به عنوان پیوندک برای پیوند بر روی پایه انتخاب می‌شود. پس از انتخاب پایه و پیوندک مناسب با روشی آسان آنها را پس از کات کردن طوری بر روی هم قرار می‌دهند که به هم جوش بخورند. پیوند از طریق آرئول پایه تغذیه می‌کند و رشد سریعی خواهد داشت. پیوند زدن بیشتر برای کاکتوس‌های کم رشد، ابلق و یا کاکتوس‌هایی که ریشه خود را از دست داده‌اند کاربرد دارد. برای آموزش بیشتر پیوند کاکتوس‌ها اینجا کلیک کنید.