فتوسنتز در کاکتوسها

فتوسنتز در کاکتوسها
فتوسنتز در کاکتوسها CAM) Crassulacean acid metabolism) ، نور خورشید نقش بسیار حیاتی،حتی بیش از تصور ما در زندگی جانداران کره زمین از جمله انسانها دارد. تمام غذای ما سوخت اتومبیلها و هواپیماها در نتیجه عمل فتوسنتز بدست میاید.
فتوسنتز پروسه ای است که در آن انرژی نوری به انرژی شیمیایی تبدیل میشود.در این تبدیل گیاهان با استفاده از دی اکسیدکربن هوا ، آب و انرژی نورانی خورشید کربوهیدرانها را میسازند.

فتوسنتز در گیاه
در کاکتوسها و بعضی گیاهان دیگر فتوسنتز به روشی خاص انجام میشود که به آن Crassulacean Acid Metabolism یا به اختصار “CAM” گفته میشود . فتوسنتز CAM ابتدا در خانواده کراسولا که از ساکولنتها است کشف شد و این نام را بخود گرفت. هر چند بعد ها مشخص شد که بسیاری از خانواده های گیاهی از این روش استفاده میکنند. در روش CAM که بیشتر مختص گیاهان مناطق کم آب میباشد، نوعی سازش با محیط برای بالا بردن راندمان استفاده از آب است. “کم” شامل دو مرحله است. در شب گیاه با استفاده از خنکی هوا و کمتر بودن وزش باد روزنه های خود را باز میکند و دی اکسیدکربن هوا را جذب کرده و در یک اسید آلی بنام مالیک اسید ذخیره میکند. در روز گیاه روزنه های خود را میبندد و CO2 ذخیره شده را آزاد کرده و وارد چرخه کالوین میکند و با استفاده از نور خورشید کربوهیدراتها را میسازد در این حالت چون روزنه ها بسته اند خطر از دست دادن آب کم میشود.

فتوسنتز در کاکتوسها

نویسنده مهندس محمدی

پست‌های مرتبط

راهنمای نگهداری از کاکتوس کریسمس

راهنمای نگهداری از کاکتوس کریسمس

راهنمای نگهداری از کاکتوس کریسمس : کاکتوس کریسمس با نام...

ساکولنت ها به چه مقدار نور آفتاب نیاز دارند؟

ساکولنت ها به چه مقدار نور آفتاب نیاز دارند؟

ساکولنت ها به چه مقدار نور آفتاب نیاز دارند؟ ساکولنت...

جلوگیری از سرمازدگی گیاهان و درختان میوه

جلوگیری از سرمازدگی گیاهان و درختان میوه

برای جلوگیری از سرمازدگی گیاهان و درختان میوه و افزایش مقاومت...

نظرات (1)

سلام
دربیشتر کاکتوس ها برگ ها به خار تبدیل شدن تا گیاه اب کمتری از دست بده.
با این حساب کدوم قسمت کاکتوس وضیفه فتوسنتز داره؟

[پاسخ]

پاسخ