تعویض گلدان بونسای به روایت تصویر

تعویض گلدان بونسای به روایت تصویر

آموزش تعویض گلدان بونسای به روایت تصویر : زمان مناسب برای تعوض گلدان معمولا اسفند ماه می باشد زمانی که گیاه بونسای در حال بیدار شدن از خواب زمستانی می باشد در ترکیب خاک گلدان بونسای از کوکوپیک پیت ماس استفاده می شود با زهکشی مناسب 

تعویض گلدان بونسای
۱-تعویض گلدان بونسای به روایت تصویر بهترین زمان برای تعویض گلدان گیاهان اواخر زمستان واوایل بهار است که درختان وگیاهان در آغاز رویشی دوباره هستند

 

تعویض گلدان بونسای
۲- با آماده کردن ابزار لازم و گلدان و خاک مناسب درخت گلدان بن سای را از زیر سیم های استحکام درخت که به ریشه بسته شده با سیم چین قطع می کنیم

 

۳-توسط داس یا چاقو به آرامی کناره گلدان که ارتباط با خاک وریشه دارد جدا می کنیم
۳-توسط داس مخصوص یا چاقو به آرامی کناره گلدان که ارتباط با خاک وریشه دارد جدا می کنیم

 

۴-چنانچه گیاه ریشه موی خوبی تولید کرده باشد با یک حرکت آرام از تنه گرفته ودرخت را بالا می کشیم ودرخت از گلدان بیرون می آید در غیر این صورت با برعکس کردن گلدان وضربه درخت را در می آوریم
۴-چنانچه گیاه ریشه موی خوبی تولید کرده باشد با یک حرکت آرام از تنه گرفته ودرخت را بالا می کشیم ودرخت از گلدان بیرون می آید در غیر این صورت با برعکس کردن گلدان وضربه درخت را در می آوریم
۵-توسط یک چوب ویا چنگال خارک های دور وبر ریشه واطراف طوقه درخت را خارج وتقریبا ریشه را عریان می کنیم
۵-توسط یک چوب ویا چنگال خارک های دور وبر ریشه واطراف طوقه درخت را خارج وتقریبا ریشه را عریان می کنیم

 

۶-قسمت های بلند ریشه را هرس وکوتاه می کنیم در هر بار از هرس ریشه ۳۰٪ یا ۲۰٪ ازریشه را بیشتر هرس نمی کنند که به گیاه شوک وارد نشود هرس ریشه قدرت رویشی گیاه را کم می کند وباز دارنده است
۶-قسمت های بلند ریشه را هرس وکوتاه می کنیم در هر بار از هرس ریشه ۳۰٪ یا ۲۰٪ ازریشه را بیشتر هرس نمی کنند که به گیاه شوک وارد نشود هرس ریشه قدرت رویشی گیاه را کم می کند وباز دارنده است

 

۷-تورےزهکش هاےگلدان راآماده مےکنیم واقدام به نصب(مش)درگلدان جدید مےکنیم وتوجه داشته باشیم که درپرورش بونساےزیاد سایز گلدان جدید رابزرگتر انتخاب نمےکنند همان سایز یااندکےبزرگتراز قبلےاست
۷-توری زهکش های گلدان راآماده میکنیم واقدام به نصب(مش)درگلدان جدید می کنیم وتوجه داشته باشیم که درپرورش بونسای زیاد سایز گلدان جدید رابزرگتر انتخاب نمی کنند همان سایز یااندکی بزرگتراز قبلی است

 

۸-معمولا گلدان های مخصوص پرورش بن سای دارای دو یا چندین سوراخ زهکش هستند که آب اضافه در هنگام آبیاری را دفع بکنند
۸-معمولا گلدان های مخصوص پرورش بن سای دارای دو یا چندین سوراخ زهکش هستند که آب اضافه در هنگام آبیاری را دفع بکنند

 

۹-سیمی نسبتاً بلندی را برای استحکام وبستن ریشه درخت به گلدان از سوراخ های زهکش گلدان رد می کنند وتوسط این سیم از تکان خوردن گیاه جلو گیری می شود
۹-سیمی نسبتاً بلندی را برای استحکام وبستن ریشه درخت به گلدان از سوراخ های زهکش گلدان رد می کنند وتوسط این سیم از تکان خوردن گیاه جلو گیری می شود

 

۱۰-با آماده شدن گلدان ابتدا لایه ای از سنگ های ریز برای زهکشی خوب در کف گلدان ریخته ودر جای که قرار است درخت کاشته شود مقداری بیشتر می ریزند تا ریشه ها تشویق به رشد افقی بشوند
۱۰-با آماده شدن گلدان ابتدا لایه ای از سنگ های ریز برای زهکشی خوب در کف گلدان ریخته ودر جای که قرار است درخت کاشته شود مقداری بیشتر می ریزند تا ریشه ها تشویق به رشد افقی بشوند

 

۱۱-پس از لایه سنگ ریزه ها از لایه خاک مناسب درخت بونسای می ریزیم که بستگی به نوع گیاه این خاک بستر اندکی متفاوت از هم هستند وهر درختی خاک مناسب آنرا باید استفاده کرد
۱۱-پس از لایه سنگ ریزه ها از لایه خاک مناسب درخت بونسای می ریزیم که بستگی به نوع گیاه این خاک بستر اندکی متفاوت از هم هستند وهر درختی خاک مناسب آنرا باید استفاده کرد

 

۱۲-پس از آماده شدن بستر گلدان درخت را در گلدان قرار داده وتوسط سیم استحکام درخت ورد آن از لابه لای ریشه درخت را محکم واستوار در بستر خاک گلدان می کنیم
۱۲-پس از آماده شدن بستر گلدان درخت را در گلدان قرار داده وتوسط سیم استحکام درخت ورد آن از لابه لای ریشه درخت را محکم واستوار در بستر خاک گلدان می کنیم

 

۱۳- با کاشت واستحکام کردن درخت از خاک بن سای استفاده وقسمت های خالی دراطراف ریشه را پر می کنیم
۱۳- با کاشت واستحکام کردن درخت از خاک بن سای استفاده وقسمت های خالی دراطراف ریشه را پر می کنیم

 

۱۴-با یک چوب باریک (خلال چوب کبابی چینی)به آرامی خاک ها را جابجا کرده ولا به لای ریشه ها رو از خاک پر وجا های خالی را خاک پر می کنیم
۱۴-با یک چوب باریک (خلال چوب کبابی چینی)به آرامی خاک ها را جابجا کرده ولا به لای ریشه ها رو از خاک پر وجا های خالی را خاک پر می کنیم

 

۱۵-پس ازپایان تعویض واستقرار درخت درگلدان جدید گیاه را بایک قارچکش که جلوگیرےشود ازپوسیدگی ریشه به خاطرهرس آبیاری کامل مےکنیم و همچنین خاک تمام هوا راخارج و بافتےیک نواخت بستر پیدا بکند
۱۵-پس ازپایان تعویض واستقرار درخت درگلدان جدید گیاه را بایک قارچکش که جلوگیری شود ازپوسیدگی ریشه به خاطر هرس آبیاری کامل میکنیم و همچنین خاک تمام هوا راخارج و بافتی یک نواخت بستر پیدا بکند

 

۱۶- با رسیدن بهار وآغاز رویشی نو در طبیعت درخت دوباره سبز شده وخود را آماده برای رشد فصلی آینده می کند واین تصویر پس از یک ماه ازهرس وتعویض گلدان است
۱۶- با رسیدن بهار وآغاز رویشی نو در طبیعت درخت دوباره سبز شده وخود را آماده برای رشد فصلی آینده می کند واین تصویر پس از یک ماه ازهرس وتعویض گلدان است

تعویض گلدان بونسای به روایت تصویر

پست‌های مرتبط

آموزش نگهداری از بونسای جنسینگ

آموزش نگهداری از بونسای جنسینگ

یکی از فراوان‌ترین انواع بونسای در بازار بونسای جنسینگ هست...

ساخت بونسای با چوب مرده

در این مقاله ساخت بونسای با چوب مرده با تصویر آموزش...

چقدر به بونسای آب بدهیم؟

چقدر به بونسای آب بدهیم؟

چقدر به بونسای آب بدهیم؟ مقدار آبیاری بونسای تحت تأثیر...

نظرات (22)

خودتون ادمین پیج نیستید

[پاسخ]

کارشناس میهن کاکتوس پاسخ در تاريخ اسفند 15ام, 1397 14:44:

مدیر سایت ادمین پیج هستند.

[پاسخ]

پاسخ

اینستا فرستادم عکسو

[پاسخ]

کارشناس 2 پاسخ در تاريخ اسفند 12ام, 1397 15:10:

ممنون،صبور باشید، بموقع رسیدگی خواهد شد.

[پاسخ]

پاسخ

خاکشو عوض نکردم تو همون گلدون پلاستیکیا خودشه ک خریدم تا بعد؛کودو سمی ندادم شنیدم ب غبارکشی هم نیازدارن/عکس رو چطوری بفرستم؟!

[پاسخ]

کارشناس 2 پاسخ در تاريخ اسفند 12ام, 1397 11:54:

بله باید هر از گاهی مه پاشی کنید تا رطوبت کافی داشته باشه. عکس رو میتونید به اینستاگرام یا تلگرام شرکت بفرستید یا لینک عکس رو همینجا بفرستید تا بررسی بشه.

[پاسخ]

پاسخ

فک کنم جنسینگ باشه اگه اشتبا نکنم برگاش پهنه اول پاسیون بود گفتم شاید سرد باشه اوردمش اتاق پشت پنجره ک معمولا ظهرا افتاب میخوره بش اتاق هم تقریبا گرمه/همون اول ک گرفتمش خط رو برگاش بود انگاری چسبونده باشیش ب هم امروز یکی از برگاشو دراوردم کامل نارنجی شده بود یکی از برگاشم از نصفه خشک شده بود دراوردم با دسمال نخی هم برگاشو خیس میکنم

[پاسخ]

کارشناس میهن کاکتوس پاسخ در تاريخ اسفند 11ام, 1397 14:56:

احتمالا موقع جابجایی برگ شکسته. خشک وزرد شدن نوک برگها چند دلیل میتونه داشته باشه کمبود رطوبت محیط،کمبود عناصر موجود در خاک ویا استفاده بیش از اندازه کودهاوسمها. این موارد رو چک کنید واگر براتون امکانش هست عکس واضح از گیاه بفرستید تا بررسی بشه.

[پاسخ]

پاسخ

سلام من یه سه/چهارروزه بونسای کوچیکی خریدم برگاش مشگل دارن دوتاش نصف شده خشک و نوک برگا قهوه ای /زرده چیکارش کنم؟؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

کارشناس 2 پاسخ در تاريخ اسفند 10ام, 1397 19:43:

سلام، چه نوع بنسایی هست؟در چه شرایطی نگهداری میکنید؟

[پاسخ]

پاسخ

سلام خسته نباشید بونسای افرا سبز خریداری کردم که درخواب زمستانی هست و تنه سالم و سبز رنگه اما متوجه شدم یه سری از شاخه هاش سیاه شدن.بیماری قارچی گرفته و باید از قارچ کش استفاده کنم؟

[پاسخ]

کارشناس میهن کاکتوس پاسخ در تاريخ بهمن 27ام, 1397 13:29:

سلام، موقع خرید هر نوع گیاه همه ی قسمتهای گیاه رو حتما بررسی کنید که مشکلی نداشته باشه، میتونید شاخه هایی رو که سیاه شدند با قیچی باغبانی «ضدعفونی» شده هرس کنید بعد با محلول قارچ کش همه ی قسمتهای گیاه رو سمپاشی کنید احتمالش هست که شاخه ها در اثر سرما هم سیاه شده باشند.

[پاسخ]

پاسخ

درود و عرض ادب. ممنون از پاسخ شما. من برای خاک آن از پیت ماس و مقداری کم کمپوست استفاده کردم. خاک آکاداما تو ایران پیدا نمیشه. آیا شما پوکه معدنی خالص یا پوکه پومیس یا خاک لوم برای فروش دارید؟ چون پوکه لیکا شنیدم به روش صنعتی تهیه میشه و معدنی نیست. ممنون میشم از راهنماییتون.

[پاسخ]

کارشناس میهن کاکتوس پاسخ در تاريخ دی 23ام, 1397 21:47:

خواهش میکنم، متاسفانه خاک برای فروش نداریم. اگر برای زهکش منظورتون هست میتونید از سنگریزه یا ماسه عدسی هم استفاده کنید.

[پاسخ]

پاسخ

درود و عرض ادب. من یک بونسای فیکوس رتوزا دارم که در ماه دی اقدام به تعویض خاک آن نمودم و ریشه آن را کامل از خاک قبلی کردم و ریشه آن را با آب شستشو دادم. با اینکه گیاه تنه نسبتا بزرگی و شاخ و برگ خوبی دارد ولی ریشه های مویی آن خیلی کم بود و میخواستم از خدمتتون سوال کنم برای افزایش ریشه بصورت افقی چکار باید انجام داد. و در ضمن الان پس از دو هفته از زمان تعویض خاک آن بسیاری از برگهای سیز آن ریزش میکنند و بعضی از آنها هم به زردی میزنند. با اینکه پس از تعویض خاک با قارچ کش بنومیل آن را آبیاری کردم. لطفا راهنمایی فرمایید. با سپاس فراوان.

[پاسخ]

کارشناس میهن کاکتوس پاسخ در تاريخ دی 23ام, 1397 19:54:

سلام. معمولا ریشه بنسای کمتر از ریشه سایر گیاهان میشه. برای ریشه زایی میتونید از کودهایی که پتاس بیشتری از ازت دارند استفاده کنید. ریزش برگها هم میتونه دلیل تنش تعویض گلدان وخاک باشه ،وهم تغییر دما، وابیاری بیش از اندازه این موارد رو چک کنید،گیاه رو درمکان ثابت با دمای مناسب گیاه نگهداری کنید وابیاری رو هروقت سطح خاک کمرنگتر شد با اب هم دمای محیط ابیاری کنید. برگهایی که زرد میش رو جدا نکنید صبر کنید کامل خشک بشن وخودشون بریزند بعد از داخل گلدان بردارید.

[پاسخ]

پاسخ

سلام. بونسای جنسینگ حتما باید خاکش عوض بشه؟ اگر بله هر چند وقت یکبار؟

[پاسخ]

کارشناس 2 پاسخ در تاريخ دی 12ام, 1397 12:47:

سلام. معمولا هر دو تا سه سال در گیاه جوان و هر سه تا پنج سال در گیاه مسن بسته به سن و میزان رشد درخت نیاز به تعویض خاک و گلدان دارید زمان تعویض خاک در ابتدای بهار یا انتهای پاییز و انتهای زمستان میتوانید تعویض گلدان بنسای را انجام دهید.

[پاسخ]

پاسخ

سلام،بنسای چینی دارم،چندروزیه به نظرم گیاه شادابی ندارم وچندتا از برگهاش زرد شده واحساس میکنم گلدونش کوچکه،جاش از نظر نورخوبه وآبیاریش هم هفتهای یکباره،میتونم الان که ماه آبانه گلدونشو عوض کنم؟وعلت عدم شادابیش چیه؟

[پاسخ]

کارشناس 2 پاسخ در تاريخ آبان 9ام, 1397 17:57:

سلام. منظورتون بنسای جنسینگ هست؟اگر بله خاک بنسای ها باید همیشه مرطوب باشه ابیاری هفته ای یک بار براش کم هست. خاک رو هر دوروز یک بار با اب پاش مرطوب کنید ولی غرق اب نکنید الان زمان مناسبی برای تعویض گلدان نیست صبر کنید اواسط اسفند ویا اوایل بهار این کار رو انجام بدید.

[پاسخ]

پاسخ

با سلام و خسته نباشید
یک بنسای جنسینگ s دارم و بخشی ازتنه اش ی حالته سوختگی پیدا کرده علت را جویا شدم گفتند قارچ گرفته و احساس میکنم گلدان برایش کوچک است چون قسمتی از ریشه از روی سطح خاک بیرون است ایا کار درستی است ک گلدان و خاک را تعویض کرده(خاک یکسال هست تعویض نشده) ریشه هارا هرس کرده و محلول قارچ کش اضافه کنم لطفاً راهنمایی کنید
ممنون از پاسخ گویی سریعتان?

[پاسخ]

کارشناس میهن کاکتوس پاسخ در تاريخ مرداد 28ام, 1397 21:11:

سلام. بله، میتونید خاک وگلدون روتعویض بکنید.

[پاسخ]

پاسخ