کودهای آلی

کودهای آلی

مزایای کاربرد کودهای آلی (شامل کود های ارگانیک مثل کود های حیوانی و ورمی):

۱٫ منبع تامین کربن و انرژی ریز جانداران خاک می باشد.
۲٫ نگهدارنده و ثبات دهنده ذرات خاک به یکدیگر،که از این طریق اثرات زیانبار فرسایش کاهش می یابد.
۳٫ به رشد محصول به واسطه ی بهبود توانایی خاک در ذخیره و انتقال آب و هوا کمک می کند
۴٫ ذخیره کننده و تامین کننده عناصر مورد نیاز گیاه و جانداران خاک نظیر نیتروژن، فسفر و گوگرد است
۵٫ نگه داری مواد غذایی خاک از طریق ظرفیت تبادلی و آنیونی خاک موثر است
۶٫ مانع از تراکم و فشردگی خاک
۷٫ کاهش دهنده چسبندگی خاک و سهولت کار روی آن
۸٫ ذخیره کربنی خاک افزایش می یابد
۹٫ اثرات محیطی مخرب آفتکش ها، فلزات سنگین و بسیاری از آلاینده های دیگر را کاهش می دهد
۱۰٫ مقاومت گیاه را به بیماری های ریشه و برگ زیاد می کند
۱۱٫ کاهش دهنده سله و رواناب، افزایش نفوذپذیری خاک و شرایط برای نفوذ ریشه
۱۲٫ افزایش تنوع زیستی و بیوماس میکروبی خاک که موجب کاهش عوامل بیماریزا به ویژه خاک زاد می گردد
۱۳٫سبب افزایش کارایی کودهای شیمیایی می شود.

کودهای آلی

کود آلی

پست‌های مرتبط

اصول کوددهی به گیاهان آپارتمانی

اصول کوددهی به گیاهان آپارتمانی

اصول کوددهی به گیاهان آپارتمانی : تمام گیاهان برای رشد...

اسید هیومیک

اسید هیومیک

اسید هیومیک چیست ؟ اسید هیومیک ( humic acid )...

بهترین خاک برای گل کاغذی چه خاکی است؟

بهترین خاک برای گل کاغذی چه خاکی است؟

بهترین خاک برای گل کاغذی چه خاکی است؟ گل کاغذی(Bougainvillea) گیاه...