کودهای آلی

کودهای آلی

مزایای کاربرد کودهای آلی (شامل کود های ارگانیک مثل کود های حیوانی و ورمی):

۱٫ منبع تامین کربن و انرژی ریز جانداران خاک می باشد.
۲٫ نگهدارنده و ثبات دهنده ذرات خاک به یکدیگر،که از این طریق اثرات زیانبار فرسایش کاهش می یابد.
۳٫ به رشد محصول به واسطه ی بهبود توانایی خاک در ذخیره و انتقال آب و هوا کمک می کند
۴٫ ذخیره کننده و تامین کننده عناصر مورد نیاز گیاه و جانداران خاک نظیر نیتروژن، فسفر و گوگرد است
۵٫ نگه داری مواد غذایی خاک از طریق ظرفیت تبادلی و آنیونی خاک موثر است
۶٫ مانع از تراکم و فشردگی خاک
۷٫ کاهش دهنده چسبندگی خاک و سهولت کار روی آن
۸٫ ذخیره کربنی خاک افزایش می یابد
۹٫ اثرات محیطی مخرب آفتکش ها، فلزات سنگین و بسیاری از آلاینده های دیگر را کاهش می دهد
۱۰٫ مقاومت گیاه را به بیماری های ریشه و برگ زیاد می کند
۱۱٫ کاهش دهنده سله و رواناب، افزایش نفوذپذیری خاک و شرایط برای نفوذ ریشه
۱۲٫ افزایش تنوع زیستی و بیوماس میکروبی خاک که موجب کاهش عوامل بیماریزا به ویژه خاک زاد می گردد
۱۳٫سبب افزایش کارایی کودهای شیمیایی می شود.

کودهای آلی

کود آلی

پست‌های مرتبط

9 روش برای افزایش رشد کاکتوس‌ها

۹ روش برای افزایش رشد کاکتوس‌ها

۹ روش برای افزایش رشد کاکتوس‌ها : کاکتوس‌ها گیاهان کم...

تغذیه برگی یا محلول پاشی چیست؟

تغذیه برگی یا محلول پاشی چیست؟

تغذیه برگی یا محلول پاشی چیست؟ زمانی که تغذیه برگی انجام...

کود NPK چیست و چگونه مصرف میشود؟

کود NPK چیست و چگونه مصرف میشود؟

کود NPK چیست و چگونه مصرف میشود؟ : کود NPK...