نام علمی: Acanthocalycium aurantiacum
سایر نام‌ها: Echinopsis aurantiaca
تلفظ فارسی:
اسم عامیانه:

زیستگاه:
رنگ گل:
تکثیر:
دمای مناسب: ۱۸ تا ۳۵ درجه سانتی گراد در فصل رشد و ۸ تا ۱۵ درجه سانتی گراد در فصل خواب
نور:

شرایط نگهداری براساس آب و هوای معتدل با رطوبت کم و  زمستان‌های سرد همانند مناطق شمال غربی ایران در نظر گرفته شده است.

بازگشت

مقالات مفید آموزشی:

فروشگاه: