scaled_image_186

bulbocalyx

trento_008_450_x_600_911

chaniarensis

2015_09_21_110551_800_x_450_892

chilensis v. albidiflorus

image_708

curvispinus v. combarbalensis

image_937

curvispinus v. petorcensis

b8ec47ed_1229_4d25_8658_3860e7a4fec9_845

eryosizoides

sn858305_640x480_127

jussieui

neoporteria_saxifraga_330

saxifragus

009_eriosyce_setosiflora__144

setosiflorus

p1010515_medium_178

strausianus

trapichensis1_130

trapichensis

b602a5da_32b0_459c_ad7a_4c1d96504ea1_779

vertongenii