بذر آستروفیتوم میروستیگما بسته ۱۰ عددی

۳,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

آستروفیتوم میروستیگما
بذر آستروفیتوم میروستیگما بسته ۱۰ عددی

۳,۰۰۰ تومان