بذر آستروفیتوم میروستیگما KD1289

3,000 تومان

موجود در انبار

آستروفیتوم میروستیگما
بذر آستروفیتوم میروستیگما KD1289

3,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)