بذر آریوکارپوس براویانوس فیلد دار

۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۶۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، سخت

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر آریوکارپوس فیلد دار
بذر آریوکارپوس براویانوس فیلد دار

۹۰,۰۰۰ تومان