بذر آریوکارپوس کائولی فلاور تایلند

۴۷۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر آریوکارپوس
بذر آریوکارپوس کائولی فلاور تایلند

۴۷۰,۰۰۰ تومان