بذر آستروفیتوم اورناتوم هاکوجو KD1380

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)