بذر آستروفیتوم اوریوم KD1320

قیمت درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)