بذر آستروفیتوم کیکو ابلق kd1357

35,000 تومان

موجود در انبار

بذر آستروفیتوم کیکو ابلق kd1357
بذر آستروفیتوم کیکو ابلق kd1357

35,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)