بذر آستروفیتوم کاپری کورن بوفالو KD1374

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)