بذر آستروفیتوم کیکو kd1176

35,000 تومان

موجود در انبار

استروفیتوم کیکو
بذر آستروفیتوم کیکو kd1176

35,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)