بذر آسترو سه پر ژاپن KD1239

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)