بذر آستریاس های خاص جدید kd1358

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)