بذر کاکتوس آوسترو سفالوسرئوس kd1165

4,000 تومان

موجود در انبار

بذر کاکتوس سفالوسرئوس
بذر کاکتوس آوسترو سفالوسرئوس kd1165

4,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)