بذر آکانتاکالسیوم ویولاسوم KD1384

2,500 تومان

موجود در انبار

بذر آکانتاکالسیوم ویولاسوم
بذر آکانتاکالسیوم ویولاسوم KD1384

2,500 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)