بذر آگاو آتنوتا KD1326

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)