بذر اریوسیس یا اریوسیز جورجنسیس فیلد دار

۷۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۴۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:

در انبار موجود نمی باشد