بذر اریوکاکتوس مگنی فیکوس KD1258

1,800 تومان

موجود در انبار

بذر اریوکاکتوس مگنی فیکوس
بذر اریوکاکتوس مگنی فیکوس KD1258

1,800 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)