بذر اوبرگونیا ابلق

۱۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد ابلق شدن، حدود ۳۰ درصد
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر اوبرگونیا ابلق میهن کاکتوس
بذر اوبرگونیا ابلق

۱۲۰,۰۰۰ تومان