بذر اورئوسرئوس نئوسلسیانوس KD1260

6,000 تومان

موجود در انبار

بذر اورئوسرئوس نئوکلسیانوس
بذر اورئوسرئوس نئوسلسیانوس KD1260

6,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)