بذر اچینو ماستوس دورانجنسیس فیلد دار

۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۸۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر اچینو ماستوس
بذر اچینو ماستوس دورانجنسیس فیلد دار

۹۰,۰۰۰ تومان