بذر ساکولنت تیتانوپسیس KD1229

4,000 تومان

موجود در انبار

بذر ساکولنت تیتانوپسیس
بذر ساکولنت تیتانوپسیس KD1229

4,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)