بذر دیسکوکاکتوس سابویردیجرسیس

۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

subviridigriseus
بذر دیسکوکاکتوس سابویردیجرسیس

۶۵,۰۰۰ تومان