بذر دیسکو کاکتوس پاچیتیل KD1364

فعلا موجود نیست

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)