بذر دیسکو کاکتوس پلاسنتی فورمیس KD1393

30,000 تومان

موجود در انبار

بذر دیسکو کاکتوس پلاسنتی فورمیس 
بذر دیسکو کاکتوس پلاسنتی فورمیس KD1393

30,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)