بذر مامیلاریا پارکینسونی KD1311

4,000 تومان

قیمت درج شده برای ۱۰ عدد بذر می‌باشد.

موجود در انبار

مامیلاریا چشم جغدی
بذر مامیلاریا پارکینسونی KD1311

4,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)