بذر ملو ابلق میکس KD1360

.

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)