بذر ملو کاکتوس اریدراکانتوس KD1237

6,000 تومان

موجود در انبار

بذر ملو تیغ قرمز
بذر ملو کاکتوس اریدراکانتوس KD1237

6,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)