بذر نخل ماداگاسکار گیی kd1193

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.