بذر هاگئوسرئوس کانتانسیس KD1242

2,500 تومان

موجود در انبار

خرید بذر کاکتوس کرج
بذر هاگئوسرئوس کانتانسیس KD1242

2,500 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)