بذر ونوس حشره خوار KD1297

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)