بذر پارودیا کریساکانتین KD1309

3,000 تومان

قیمت درج شده برای ۱۰ عدد بذر می‌باشد.

موجود در انبار

parodia-chrysacanthion
بذر پارودیا کریساکانتین KD1309

3,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)