بذر پلسی فورا آسلیفورمیس KD1238

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)