بذر پلسی فورا پزودوپکتیناتوس رنگ گل میکس

۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

پزودوپکتیناتوس
بذر پلسی فورا پزودوپکتیناتوس رنگ گل میکس

۴۰,۰۰۰ تومان