بذر پیلوسرئوس آزولنسیس KD1366

4,000 تومان

موجود در انبار

بذر کاکتوس
بذر پیلوسرئوس آزولنسیس KD1366

4,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)