بذر پیلوسرئوس مگنی فیکوس بسته ۱۰ عددی

۱۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر پیلوسرئوس مگنی فیکوس
بذر پیلوسرئوس مگنی فیکوس بسته ۱۰ عددی

۱۰,۰۰۰ تومان