بذر ژمینوکالیسیوم فردریکی خالص

(دیدگاه کاربر 3)

۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بالای ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر ژمینوکالیسیوم فردریکی خالص

۵۰,۰۰۰ تومان