بذر ژمینوکالیسیوم میهانویچی ابلق

(دیدگاه کاربر 4)

۷۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بالای ۷۰ درصد
درصد ابلق شدن، بالای ۶۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر ژمینوکالیسیوم میهانویچی ابلق

۷۰,۰۰۰ تومان