بذر ژمینوکالیسیوم میکس ابلق و خاص

۷۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بالای ۶۰ درصد
درصد ابلق شدن، بالای ۳۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر ژمینو کاکتوس خالص کمیاب کلکسیونی
بذر ژمینوکالیسیوم میکس ابلق و خاص

۷۰,۰۰۰ تومان