بذر ژیمینو کالسیوم پانگنز KD1386

6,000 تومان

موجود در انبار

بذر ژیمینو کالسیوم پانگنز
بذر ژیمینو کالسیوم پانگنز KD1386

6,000 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)