بذر آگاو ویکتوریا kd1195

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)