بذر کاکتوس فرالیا میکس KD1323

فعلا موجود نیست

قیمت درج شده برای ۱۰ عدد بذر می باشد.

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)