بذر لوبیویا فروکس تیغ بلند

۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بالای ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر لوبیویا فروکس تیغ بلند
بذر لوبیویا فروکس تیغ بلند

۴۰,۰۰۰ تومان