بذر کلیستو کاکتوس تاریجنسیس KD1341

2,500 تومان

موجود در انبار

cleistocactus tarijensis
بذر کلیستو کاکتوس تاریجنسیس KD1341

2,500 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)