بذر کلیستو جوجوینسیس KD1236

1,800 تومان

موجود در انبار

بذر کلیستو جوجوینسیس
بذر کلیستو جوجوینسیس KD1236

1,800 تومان

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)