بذر کوپیاپوا سینرا آلبیسپینا فیلد دار

۴۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر کوپیاپوا سینرا آلبیسپینا فیلد دار
بذر کوپیاپوا سینرا آلبیسپینا فیلد دار

۴۲۰,۰۰۰ تومان