بذر کوپیاپوا سینرا دلباتا فیلد دار

(دیدگاه کاربر 3)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر کاکتوس کوپیاپوا
بذر کوپیاپوا سینرا دلباتا فیلد دار

۴۲۰,۰۰۰ تومان